Wettelijke vermeldingen

Raadpleging van www.campingdefrance.com leidt tot de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze Gebruiksvoorwaarden.

1 - Éditeur du site :

Win Novation Informatique
Hoofdkantoor : 80 Rue de Bretagne
44880 SAUTRON
Tél. : 02.40.63.99.85
Publishing Manager Eric VERBAERE

2 - Gebruiksvoorwaarden

Auteursrecht en intellectueel eigendom deze site valt onder de Franse en internationale wetgeving op het gebied van het auteursrecht en intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, inclusief voor downloadbare documenten en grafische en fotografische voorstellingen. Extractie van de inhoud van de database is strikt verboden. Win Novation machtigt bezoekers van haar website om de inhoud op persoonlijke en particuliere basis te bekijken, met uitzondering van het publiek bekijken of verspreiden. Elke gedeeltelijke of volledige reproductie van deze site, van de databases die door de site worden gebruikt, op papier of in elektronische vorm, is verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Win Novation. Elk gebruik van de elementen van de site voor andere doeleinden dan de hierboven genoemde zal onderwerp zijn van gerechtelijke procedures, zowel in Frankrijk als in het buitenland. Verantwoordelijkheden van de uitgever Win Novation aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar de website verwijst als ze inbreuk maken op de rechten van derden, de openbare orde of goede zeden. Als dit het geval is, laat het dan weten aan Win Novation, zodat ze deze link kan verwijderen. Ondanks alle zorg die is besteed aan de realisatie van deze site en de regelmatige bijwerking ervan, kunnen er fouten zijn geslopen in de gepresenteerde informatie en/of documenten. Gebruikers van de site zullen daarom alle nuttige controles uitvoeren met de beheerders van campings. De genoemde diensten en openingsdata zijn die welke in het lopende jaar zullen worden toegepast, of, bij gebreke daarvan, die van het voorgaande jaar. Neem voor het komende seizoen rechtstreeks contact op met de geselecteerde camping.

3 - Informatieformulier

De informatie wordt rechtstreeks naar de betreffende camping gestuurd, de site www.campingdefrance.com kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het antwoord of het niet reageren van de camping. De informatie die is ingevoerd tijdens het verzoek om informatie wordt niet gebruikt of bewaard door Win Novation Informatique.